Hướng dẫn bỏ qua quảng cáo

Khi các bạn bấm vào các đường dẫn có quảng cáo, vui lòng:

Bước 1: Xác nhận không phải Robot.

Bước 2: Click vào: Free access with Ads.

Bước 3: Click vào: Discover interesting articles.

Bước 4: Click chọn 1 trong 6 bài viết bất kì.

Bước 5: Trang web sẽ mở ra 1 bài báo. Bạn có thể tắt nó, rồi quay về trang chính.

Bước 6: Click vào dấu "X" sau 10 giây đếm ngược.

Bước 7: Click vào : continue để xem bài viết cần xem.

Chỉ cần 30s để bỏ qua quảng cáo. Bạn đã góp phần tạo động lực cho đội ngũ Ad tiếp tục chia sẻ những điều hữu ích. Cảm ơn các bạn.

4 thoughts on “Hướng dẫn bỏ qua quảng cáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *