Hướng dẫn cài LabelImg tool

Label Tool
Label images tool

 

Đây là phần mềm gán nhãn cho hình ảnh, phục vụ cho mục đích đào tạo các mô hình Deep learning.

Cụ thể ta có thể gán nhãn cho ảnh và xuất file có đuôi:

 • Dạng.xml – sử dụng trong hầu hết các model Deep learning.
 • Dạng.txt – sử dụng trong model YOLO với backbone darknet.
 1. Hướng dẫn cài đặt trên các hệ điều hành.

Bước 1: tải Tool gán nhãn và giải nén. Tải ở đây.

Bước 2: truy cập vào thư mục giải nén ở bước 2 -> data. Sau đó xóa hết dữ liệu trong file predefined_classes.txt

 • HĐH Window:

Bước 3: đầu tiên các bạn cần tải Anaconda (python3).

Bước 4 : chúng ta khởi chạy “Anaconda Prompt”.

Bước 5: thực hiện lệnh cd tới thư mục vừa giải nén ở bước 2.

cd
Thực hiện lệnh ‘cd’ tới thư mục vừa giải nén.

cd tới thư mục vừa giải nén

Bước 6: Thực hiện các lệnh sau:

conda install
pyqt5 install
Cài thư viện pyqt5
conda install -c anaconda lxml
xmlx
Cài đặt xmlx
pyrcc5 -o libs/resources.py resources.qrc
python labelImg.py
Khởi chạy
Khởi chạy tool label.
 

Sau khi hoàn thành các bước, tool được hiển thị như hình:

label tool
Giao diện tool Label images.
 • HĐH Linux:
git clone https://github.com/tzutalin/labelImg
sudo apt-get install pyqt5-dev-tools
sudo pip3 install -r requirements/requirements-linux-python3.txt
make qt5py3
python3 labelImg.py
 • HĐH MAC OS:
brew install python3
pip3 install pipenv
pipenv run pip install pyqt5==5.12.1 lxml
pipenv run make qt5py3
python3 labelImg.py
 1. Hướng dẫn sử dụng tool để gán nhãn.

Sau khi cài đặt và chạy thành công, tool sẽ hiển thị:

Giao diện tool label images.

Bắt đầu gán nhãn nha

Bước 1: click chọn : OPEN DIR để chọn thư mục chứa ảnh.

Bước 2: click chọn: CHANGE SAVE DIR để chọn thư mục lưu file txt/xml.

Bước 3: click vào : Pascal/VOC  để chuyển đổi file lưu từ xml sang txt (Bước này quan trọng)

chuyển .xml sang .txt(yolo)

Bước 4: chọn View/auto save mode. Để tự lưu các file.

Bước 5: chọn View/ single class mode. Để gán nhãn cho từng loại đối tượng, cách gán nhãn từng loại đối tượng một sẽ cho năng suất gán nhãn cao hơn bởi vì có thể loại bỏ các bước lựa chọn tên nhãn và click chọn OK.

Bước 6: Gán thôi

LƯU Ý:

 • Một vài phím tắt:

 

Phím tắt.
Phím tắt.
Gán nhãn
Gán nhãn cho vật thể.

Với mỗi hình gán nhãn xong, tool sẽ tự tạo một file có tên trùng với bức ảnh và có đuôi .txt có nội dung như sau:

txt
Nội dung file txt.

 

 • <lớp> là một số tự nhiên đánh số thứ tự của nhãn(classes). Với số lớp của model là 3 đối tượng thì sẽ tương ứng là Small salad là 0, Big salad nhỏ là 1, Grass là 2.
 • <x> <y> <chiều rộng> <chiều cao> là các giá trị thập phân liên quan đến vị trí của hình và nằm trong khoảng 0 đến 1 và được tính toán như sau:
  • <x> = <tọa độ trung tâm của vật thể theo phương x> / <chiều rộng của hình>
  • <y> = <tọa độ trung tâm của vật thể theo phương x> / <chiều cao của hình>
  • <chiều rộng> = <chiều rộng thực của khung> / <chiều rông của hình>
  • <chiều cao> = <chiều cao thực của khung> / <chiều cao của hình>

Bài hướng dẫn dựa vào github của tool và kinh nghiệm sử dụng cá nhân. Cảm ơn mọi người đã xem và chúc mọi người có thể dễ dàng thực hiện được.

5 thoughts on “Hướng dẫn cài LabelImg tool

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *